Language Services

Tjänster för svensktalande

Vardags is a top family law firm. For your comfort, Vardags can provide a Swedish translator for your initial consultation. Please call us on 020 7205 5399 or email us to make an appointment to come and see us.

Familjerättsliga frågor kan vara mycket personliga och svåra att diskutera med din advokat. På Vardags förstår vi behovet av att uttrycka sig fritt och att det ofta är enklare att diskutera personliga frågor på ett språk som är bekant för dig. Därför kan vi på Vardags anordna en översättare till ditt första möte. Vänligen meddela oss om du vill använda denna tjänst när du kontaktar oss.