Language Services

Norskspråklig tjeneste

Vardags is a top family law firm. For your comfort, Vardags can provide a Norwegian translator for your initial consultation. Please call us on 020 7205 5399 or email us to make an appointment to come and see us.

Familierettslige forhold kan være et svært vanskelig og personlig tema å diskutere med advokaten din. Hos Vardags forstår vi behovet for å uttrykke seg fritt, og at det ofte er lettere å diskutere personlige forhold på ditt eget språk. For din første konsultasjon kan Vardags sørge for at en oversetter er tilstede. Vennligst informer oss i løpet av din første samtale om du ønsker å bruke denne tjenesten.