Language Services

Българо-говорящи услуги

Vardags is a top family law firm. For your comfort, Vardags can provide a Bulgarian translator for your initial consultation. Please call us on 020 7205 5399 or email us to make an appointment to come and see us.

 

Семейните правни въпроси, могат да бъдат много трудна и лична тема, които  да обсъдите с вашия адвокат. Във Vardags ние разбираме необходимостта да се изразявате свободно, и че често е по-лесно да обсъждате лични въпроси на познат за вас език. За Ваше удобство, Vardags може да осигури преводач за вашата първоначална консултация. Моля да ни информирате предварително , ако искате да ползвате тази услуга.